Open AGH - Otwarte e-podręczniki akademickie
You are not logged in. (Login)

Course categories

Akustyka 
 Podstawy modelowania akustyki wnętrz w programie CATT-AcousticThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Wybrane aspekty analizy i kształtowania akustyki pomieszczeńThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Reżyseria dźwięku 2This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Automatyka i robotyka 
 Multimedialny przewodnik-wybrane sensory gazuThis course allows guest users to enterSummary
Budownictwo 
 Budowle i konstrukcje w ochronie zabytkówThis course allows guest users to enterSummary
 Współczesne metody konserwacji budownictwa zabytkowegoThis course allows guest users to enterSummary
 Materiały wiążące i betony - vademecum magistra inżynieraThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Pokrycia dachowe, kompendium dla studentówThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Chemia 
 e-Chemia - chemia ogólnaThis course allows guest users to enterSummary
 Vademecum inżyniera chemikaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Ekonomia i biznes 
 Notatki z rachunkowościThis course allows guest users to enterSummary
 EkonomikaThis course allows guest users to enterSummary
 Badania operacyjne 2This course allows guest users to enterSummary
 Badania operacyjne 3This course allows guest users to enterSummary
e-Learning 
 Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej This course allows guest users to enterSummary
 Wprowadzenie do e-learninguThis course allows guest users to enterSummary
 MediaWiki dla początkującego edytoraThis course allows guest users to enter
Edytorstwo 
 Edycja i prezentacja tekstów naukowychThis course allows guest users to enterSummary
Elektronika i telekomunikacja 
 Systemy analizy i klasyfikacji sygnałówThis course allows guest users to enterSummary
 Teoria automatówThis course allows guest users to enterSummary
 Elektroniczna technika pomiarowaThis course allows guest users to enterSummary
 Teoria sygnałówThis course allows guest users to enterSummary
Fizyka 
 Podstawy mechaniki płynów - materiały do ćwiczeńThis course allows guest users to enterSummary
 Nadprzewodnik - kurs internetowyThis course allows guest users to enterSummary
 Symulacje komputerowe z fizykiThis course allows guest users to enterSummary
 Fizyka - podręcznikThis course allows guest users to enterSummary
 Interpretacja grawimetryczna pośredniaThis course allows guest users to enterSummary
 Fizyka metaliThis course allows guest users to enterSummary
 NadprzewodnictwoThis course allows guest users to enterSummary
  e-FizykaThis course allows guest users to enterSummary
 Wstęp do fizyki atomowej i kwantowejThis course allows guest users to enterSummary
 Od atomu Rutherforda do atomu SchroedingeraThis course allows guest users to enterSummary
 Rzeczywista struktura materiiThis course allows guest users to enterSummary
 Teoria pasmowa własności elektronowych ciał stałychThis course allows guest users to enterSummary
 Physics - Computer simulationsThis course allows guest users to enterSummary
Geodezja i kartografia 
 Geodezja I - rachunek współrzędnychThis course allows guest users to enterSummary
Geologia 
 Sedymentologia - materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeńThis course allows guest users to enterSummary
 Minerały skałotwórcze w płytkach cienkichThis course allows guest users to enterSummary
 Rock Minerals in Thin SectionsThis course allows guest users to enterSummary
 Geologia podstawowaThis course allows guest users to enterSummary
 Minerały ilasteThis course allows guest users to enterSummary
 Notatki z petrografiiThis course allows guest users to enterSummary
 Wybrane metody geochemii organicznej w prospekcji naftowejThis course allows guest users to enterSummary
 Obliczanie zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą objętościowąThis course allows guest users to enterSummary
 Gruntoznawstwo-materiały do ćwiczeńThis course allows guest users to enterSummary
 Geologia strukturalna - pomoc do ćwiczeńThis course allows guest users to enterSummary
 Podstawy górnictwa odkrywkowego i otworowegoThis course allows guest users to enterSummary
 Technika satelitarna w geofizyceThis course allows guest users to enterSummary
 Ćwiczenia projektowe z kartografii geologicznejThis course allows guest users to enterSummary
 PetrofizykaThis course allows guest users to enterSummary
 Podstawy mineralogii i petrografiiThis course allows guest users to enterSummary
 Paleontologia - notatki z ćwiczeńThis course allows guest users to enterSummary
 Petrografia skał magmowychThis course allows guest users to enterSummary
 Wybrane pomiary geofizyczne w otworachThis course allows guest users to enterSummary
 Rozpoznawanie mikroskopowe wybranych skał osadowychThis course allows guest users to enterSummary
Górnictwo i geologia 
 Projektowanie kopalń odkrywkowych z wykorzystaniem programu GEMCOM SURPACThis course allows guest users to enterSummary
Grafika 
 Projekt: Prezenter - SolidWorksThis course allows guest users to enterSummary
 Teoria nowoczesnej grafiki komputerowejThis course allows guest users to enterSummary
 Geometria i grafika inżynierska dla zielonychThis course allows guest users to enterSummary
Informatyka 
 TOIK - techniki obiektowe i komponentoweThis course allows guest users to enterSummary
 Inżynieria oprogramowaniaThis course allows guest users to enterSummary
 Algorytmy genetyczneThis course allows guest users to enterSummary
 Projektowanie systemów komputerowychThis course allows guest users to enterSummary
 System UNIXThis course allows guest users to enterSummary
 Techniki programowania aplikacji internetowych w praktyceThis course allows guest users to enterSummary
 Podstawy baz danych z encyklopedią SQLThis course allows guest users to enterSummary
 Sieci komputeroweThis course allows guest users to enterSummary
 Matlab the language of technical computingThis course allows guest users to enterSummary
 Technologia informacyjnaThis course allows guest users to enterSummary
 Symulacje i sterowanie procesów dyskretnychThis course allows guest users to enterSummary
 Podstawy programowania w języku CThis course allows guest users to enterSummary
 Algorytmy i struktury danychThis course allows guest users to enterSummary
 Modelowanie przetwórstwa materiałówThis course allows guest users to enterSummary
 Języki formalne i kompilatoryThis course allows guest users to enterSummary
 Interaktywny kurs języka SQLThis course allows guest users to enterSummary
 Techniki InternetoweThis course allows guest users to enterSummary
 Projektowanie i implamentacja GUI w środowisku .NETThis course allows guest users to enterSummary
 Informatyka-Visual Basic for ApplicationsThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Systemy ekspertoweThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Wstęp do projektowania obiektowego w jęku C++This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Język R i uczenie maszynoweThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Inżynieria materiałowa  
 Wybrane właściwości optyczne szkieł - pomoc do ćwiczeń laboratoryjnychThis course allows guest users to enterSummary
 MateriałoznawstwoThis course allows guest users to enterSummary
 Symulacja procesów przeróbki plastycznej z wykorzystaniem pakietów Forge2 i Forge3This course allows guest users to enterSummary
 NanomateriałyThis course allows guest users to enterSummary
Inżynieria środowiska 
 Odnawialne źródła energii / Energia wiatruThis course allows guest users to enterSummary
 Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Technologie Ochrony ŚrodowiskaThis course allows guest users to enterSummary
Języki obce 
 Notatki z AngielskiegoThis course allows guest users to enterSummary
 Francuski-podstawyThis course allows guest users to enterSummary
Matematyka  
 Matematyka - opracowanie wykładów semestr IThis course allows guest users to enterSummary
 Fraktale i chaosThis course allows guest users to enterSummary
 Analiza i równania różniczkoweThis course allows guest users to enterSummary
 Metody numeryczneThis course allows guest users to enterSummary
 Analiza matematycznaThis course allows guest users to enterSummary
Mechanika i budowa maszyn 
 Nowoczesna diagnostyka i monitoring maszynThis course allows guest users to enterSummary
 Maszyny przepływoweThis course allows guest users to enterSummary
 Mechanika ośrodków ciągłychThis course allows guest users to enterSummary
Metalurgia 
 Zastosowanie sieci neuronowych w metalurgiiThis course allows guest users to enterSummary
 Dynaform - internetowa instrukcja obsługiThis course allows guest users to enterSummary