Open AGH - Otwarte e-podręczniki akademickie
Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Kategorie kursów

Akustyka 
 Podstawy modelowania akustyki wnętrz w programie CATT-AcousticW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Wybrane aspekty analizy i kształtowania akustyki pomieszczeńW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Reżyseria dźwięku 2W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Automatyka i robotyka 
 Multimedialny przewodnik-wybrane sensory gazuW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Budownictwo 
 Budowle i konstrukcje w ochronie zabytkówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Współczesne metody konserwacji budownictwa zabytkowegoW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Materiały wiążące i betony - vademecum magistra inżynieraW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Pokrycia dachowe, kompendium dla studentówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Chemia 
 e-Chemia - chemia ogólnaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Vademecum inżyniera chemikaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Ekonomia i biznes 
 Notatki z rachunkowościW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 EkonomikaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Badania operacyjne 2W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Badania operacyjne 3W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
e-Learning 
 Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Wprowadzenie do e-learninguW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 MediaWiki dla początkującego edytoraW tym kursie mogą uczestniczyć również goście
Edytorstwo 
 Edycja i prezentacja tekstów naukowychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Elektronika i telekomunikacja 
 Systemy analizy i klasyfikacji sygnałówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Teoria automatówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Elektroniczna technika pomiarowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Teoria sygnałówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Fizyka 
 Podstawy mechaniki płynów - materiały do ćwiczeńW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Nadprzewodnik - kurs internetowyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Symulacje komputerowe z fizykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Fizyka - podręcznikW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Interpretacja grawimetryczna pośredniaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Fizyka metaliW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 NadprzewodnictwoW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  e-FizykaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Wstęp do fizyki atomowej i kwantowejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Od atomu Rutherforda do atomu SchroedingeraW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Rzeczywista struktura materiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Teoria pasmowa własności elektronowych ciał stałychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Physics - Computer simulationsW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Geodezja i kartografia 
 Geodezja I - rachunek współrzędnychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Geologia 
 Sedymentologia - materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeńW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Minerały skałotwórcze w płytkach cienkichW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Rock Minerals in Thin SectionsW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Geologia podstawowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Minerały ilasteW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Notatki z petrografiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Wybrane metody geochemii organicznej w prospekcji naftowejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Obliczanie zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą objętościowąW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Gruntoznawstwo-materiały do ćwiczeńW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Geologia strukturalna - pomoc do ćwiczeńW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Podstawy górnictwa odkrywkowego i otworowegoW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Technika satelitarna w geofizyceW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Ćwiczenia projektowe z kartografii geologicznejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 PetrofizykaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Podstawy mineralogii i petrografiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Paleontologia - notatki z ćwiczeńW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Petrografia skał magmowychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Wybrane pomiary geofizyczne w otworachW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Rozpoznawanie mikroskopowe wybranych skał osadowychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Górnictwo i geologia 
 Projektowanie kopalń odkrywkowych z wykorzystaniem programu GEMCOM SURPACW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Grafika 
 Projekt: Prezenter - SolidWorksW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Teoria nowoczesnej grafiki komputerowejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Geometria i grafika inżynierska dla zielonychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Informatyka 
 TOIK - techniki obiektowe i komponentoweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Inżynieria oprogramowaniaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Algorytmy genetyczneW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Projektowanie systemów komputerowychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 System UNIXW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Techniki programowania aplikacji internetowych w praktyceW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Podstawy baz danych z encyklopedią SQLW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Sieci komputeroweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Matlab the language of technical computingW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Technologia informacyjnaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Symulacje i sterowanie procesów dyskretnychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Podstawy programowania w języku CW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Algorytmy i struktury danychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Modelowanie przetwórstwa materiałówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Języki formalne i kompilatoryW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Interaktywny kurs języka SQLW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Techniki InternetoweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Projektowanie i implamentacja GUI w środowisku .NETW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Informatyka-Visual Basic for ApplicationsW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Systemy ekspertoweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Wstęp do projektowania obiektowego w jęku C++W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Język R i uczenie maszynoweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Inżynieria materiałowa  
 Wybrane właściwości optyczne szkieł - pomoc do ćwiczeń laboratoryjnychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 MateriałoznawstwoW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Symulacja procesów przeróbki plastycznej z wykorzystaniem pakietów Forge2 i Forge3W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 NanomateriałyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Inżynieria środowiska 
 Odnawialne źródła energii / Energia wiatruW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Technologie Ochrony ŚrodowiskaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Języki obce 
 Notatki z AngielskiegoW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Francuski-podstawyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Matematyka  
 Matematyka - opracowanie wykładów semestr IW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Fraktale i chaosW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Analiza i równania różniczkoweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Metody numeryczneW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Analiza matematycznaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Mechanika i budowa maszyn 
 Nowoczesna diagnostyka i monitoring maszynW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Maszyny przepływoweW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Mechanika ośrodków ciągłychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Metalurgia 
 Pierścień mocy - Zrób to sam!W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Zastosowanie sieci neuronowych w metalurgiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Dynaform - internetowa instrukcja obsługiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie