Wybuchy gazów kopalnianych, zatrucie spalinami samochodowymi, eksploatacja wadliwych urządzeń grzewczych, a w ostatnim czasie nasilenie zagrożeń atakami terrorystycznymi powoduje konieczność stosowania czujników gazu – urządzeń monitorujących niebezpieczne substancje lotne.

Celem niniejszej pracy było zrealizowanie multimedialnej prezentacji dotyczącej tych czujników. Wybrane zostały sensory gazów ze względu na użyteczną możliwość prezentacji zjawisk adsorpcyjnych na warstwach gazoczułych, przekrojów czujników oraz wytwarzania warstw. Po zapoznaniu się z zawartością prezentacji odbiorca powinien rozumieć ogólne różnice między czujnikami, jeśli chodzi o strukturę, mechanizmy działania, pomiar. W tym celu autor opracował liczne animacje, jak również materiały udostępnione w formacie pdf szerzej opisujące prezentowane zagadnienia.

Wykorzystanie w dydaktyce animacji wydaje się rzeczą naturalną – więcej informacji niesie umiejętnie podany obraz niż tekst. Przykładem jest wizualizacja reakcji zachodzących na warstwie gazoczułej, które podane w postaci tekstowej łatwo mogłyby znużyć czytelnika. Z drugiej strony ważne jest, by użytkownika nie zniechęcić nadmiarem animacji – przekaz może wówczas stać się nieczytelny, a ładowanie plików ulegnie spowolnieniu. Przyjazny interfejs, stonowane kolory, logiczna nawigacja mogą sprawić, że nawet najbardziej oporny uczeń wróci do prezentacji ponownie.

Autor: Zdzisław Rapacz
Opiekun naukowy: dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz, prof. AGH

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl