Podręcznik Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej jest rezultatem trzyletniej pracy we współfinansowanym przez Komisję Europejską projekcie badawczym iCamp.
Kurs prezentuje różne rozwiązania stosowane w e-learningu, omawia najpopularniejsze podejścia do kształcenia on-line oraz buduje mapę pojęć związanych z e-learningiem.
CC Jest objęty licencją CC: Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 2.5 Polska