Autorzy: Oliwia Ligęza, Jakub Sabola, Dawid Dunikowski
Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Czuma
Wydział Energetyki i Paliw


Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl

Autorzy: Jacek Banaś, Wojciech Solarski

Podręcznik „Chemia Ogólna” jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu technicznym inżynierskim i magisterskim. Kurs obejmuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć chemicznych, budowy materii, związków i reakcji chemicznych, głównych procesów fizykochemicznych. Opanowanie materiału ujętego w podręczniku umożliwia dalsze studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki geologiczne, metalurgia, ochrona środowiska itp.

Podręcznik może być również źródłem wiedzy uzupełniającej dla inżynierów wielu specjalności.
Autor: Ewelina Grabowska

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl