Zakres materiału obejmuje dwa semestry i został przygotowany pod kątem studiów na kierunku: "Inżynieria Środowiska". Całość została podzielona na trzy części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne. Druga to informacje głównie z zakresu architektury. W trzeciej znajdują się dane pomocne podczas nauki, czyli materiały źródłowe oraz testy sprawdzające poziom wiedzy. Praca powstała na podstawie KONSPEKTÓW POMOCNICZYCH DLA POTRZEB DYDAKTYKI autorstwa dr inż. Zdzisława Kohutka.


Autor: Tomasz Szymański
Opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Kohutek

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl
Autorzy: Agnieszka Defus, Paweł Proficz
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Tomasz Wieja

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl
Autorzy: mgr inż. Ewelina Grabowska

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie:http://notatki.cel.agh.edu.pl
Autor: Ewelina Kłosek-Wawrzyn

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl