Author: Krzysztof Zięba
Tutor: dr inż. Bożena Gołębiowska