Autorzy: Monika Stoczek, Selim Sykut, Sabina Wątor
Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Dumańska-Słowik

Strona brała udział w konkursie "Notatki w Internecie". Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl