Tematyka

 • Główne składowe

  OPROGRAMOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE W EDUKACJI WYŻSZEJ
  • Temat 1


   Przewodnik jest rezultatem trzyletniej pracy we współfinansowanym przez Komisję Europejską projekcie badawczym iCamp, którego celem było promowanie innowacyjnych praktyk edukacyjnych w europejskim szkolnictwie wyższym.

   Na gruncie polskim edukacja stawia na nowe narzędzia. Coraz więcej projektów edukacyjnych bazuje na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, które efektywnie wspierają proces nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie zagościły także na stałe w praktyce wielu uczelni. W polskim ustawodawstwie dotyczącym kształcenia na poziomie wyższym, e-learning jest już uznaną formą kształcenia. Według nowelizacji Rozporządzenia ws kształcenia na odległość uczelnia możne wprowadzić formy kształcenia on-line w wymiarze nie wyższym niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć, z wykluczeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.

   Przewodnik powstał oryginalnie w wersji angielskojęzycznej. W obliczu faktu, że oprogramowanie społecznościowe jest już stałym elementem Internetu, coraz głębiej przenikającym do polskiego środowiska edukacyjnego, przewodnik został przetłumaczony i zaktualizowany przez pracowników Centrum e-Learningu AGH.