ZASADY LICENCJONOWANIA

Otwarte zasoby edukacyjne to materiały dydaktyczne oparte o wolne licencjonowanie, czyli system ochrony praw autorskich inny od klasycznego copyrightu. To podejście można określić terminem „Pewne prawa zastrzeżone”. O tym, które prawa zostają zastrzeżone decyduje autor dzieła.

Zasoby zamieszczone w OPEN AGH opatrzone są licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Co to oznacza?

Utwór oznaczony tą licencją może być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także można na jego podstawie tworzyć utwory zależne (czyli przekształcać go). Osoba korzystająca z tych możliwości musi jednak spełnić 3 warunki:

  1. Musi podać, kto jest autorem oryginału oraz że materiał został pobrany z serwisu Open AGH.

  2. Może wykorzystywać utwór tylko do celów niekomercyjnych.

  3. Jeśli stworzy utwór zależny musi oznaczyć go tą samą licencją.

Powyższe warunki mogą zostać uchylone, jeśli zgodzi się na to właściciel praw autorskich. Może on np. podpisać dodatkową umowę, na wynegocjowanych przez siebie warunkach, pozwalającą na wykorzystanie jego dzieła w celach komercyjnych.

Przygotowane na podstawie creativecommons.pl

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 10:51