Budowle i konstrukcje w ochronie zabytków

Autor: Tomasz Szymański
Opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Kohutek

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 November 2009

Opis

Zakres materiału obejmuje dwa semestry i został przygotowany pod kątem studiów na kierunku: “Inżynieria Środowiska”. Całość została podzielona na trzy części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne. Druga to informacje głównie z zakresu architektury. W trzeciej znajdują się dane pomocne podczas nauki, czyli materiały źródłowe oraz testy sprawdzające poziom wiedzy. Praca powstała na podstawie KONSPEKTÓW POMOCNICZYCH DLA POTRZEB DYDAKTYKI autorstwa dr inż. Zdzisława Kohutka.

 

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie: http://notatki.cel.agh.edu.pl

X