Dekodowanie kultury – Sztuka, inspiracja, innowacja

Jowita Guja
Wydział Humanistyczny AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 31 August 2020

Opis

Materiał został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podręcznik stanowi omówienie pojęć oraz zagadnień kluczowych dla współczesnych badań nad kulturą. Porusza problemy definicji kultury, jej genezy i funkcji ukazując je w optyce najważniejszych kulturoznawczych perspektyw min. biologicznej, ekonomiczno-społecznej, strukturalistycznej, poststrukturalistycznej i psychoanalitycznej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

X