Geodezja I – rachunek współrzędnych

Autor: Justyna Jurek
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 November 2010

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Anna Przewięźlikowska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Strona poświęcona jest tematyce rachunku współrzędnych z zakresu przedmiotu Geodezja I. Istnieje mnóstwo programów do obliczeń geodezyjnych, które usprawniają prace kameralne, jednak znajomość podstaw rachunku współrzędnych jest tu niezbędna. Rozpoczynający dopiero naukę studenci geodezji często mają problem ze zrozumieniem zasad, jakie obowiązują podczas dokonywania obliczeń. Strona ma na celu rozwiązać niejasności oraz pomóc zdobyć cenne i przydatne informacje tym, którzy chcą poznać podstawy obliczeń geodezyjnych.
Szczegółowe zagadnienia tematyczne:

 • Zasady kontroli rachunków
 • Zamiana miar kątowych
 • Azymut na podstawie dwóch punktów
 • Azymut na podstawie kilku punktów
 • Długość odcinka ze współrzędnych
 • Kąt poziomy ze współrzędnych
 • Punkty na prostej
 • Punkty na domiarach prostokątnych
 • Punkty na przecięciu z ramkami sekcyjnymi
 • Metoda biegunowa
 • Wcięcie kątowe w przód
 • Wcięcie liniowe
 • Pole powierzchni ze wzorów Gaussa
 • Pole powierzchni ze współrzędnych biegunowych
 • Ciąg poligonowy obustronnie nawiązany
 • Programy

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X