Matematyka – opracowanie wykładów semestr I

Autor: Michał Krużołek
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 27 November 2010

Opis

Opiekun naukowy: dr Janina Niedoba, Wydział Matematyki Stosowanej AGH

Strona zawiera wszystkie opracowane wykłady z matematyki dr Janiny Niedoby z semestru zimowego 2009/2010 na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
Zagadnienia tematyczne:

 • Wykład 1: wiadomości wstępne takie jak polecane książki, stosowane oznaczenia i przypomnienie logiki i zbiorów oraz funkcji, ponadto funkcje cyklometryczne,
 • Wykład 2: ciąg liczbowy, liczba Eulera, własności granic ciągu, badanie monotoniczność ciągu,
 • Wykład 3: granice funkcji, podstawowe własności granic funkcji, twierdzenie o trzech ciągach, analiza rachunku różniczkowego funkcji 1-ej zmiennej,
 • Wykład 4: analiza rachunku różniczkowego 1-ej zmiennej (cd.), pochodne złożone, pochodne wyższych rzędów,
 • Wykład 5: badanie przebiegu funkcji, ekstrema, punkty przegięcia, asymptoty,
 • Wykład 6: przykładowe badania przebiegu funkcji, rachunek całkowy jednej zmiennej, wstępnie omówione metody całkowania,
 • Wykład 7: całkowanie funkcji wymiernych, ułamków prostych (pierwszego i drugiego rodzaju), metody całkowania funkcji niewymiernych (metoda Lagrange’a i podstawienie Eulera),
 • Wykład 8: całkowanie funkcji niewymiernych (cd.), sposoby całkowania funkcji trygonometrycznych,
 • Wykład 9: całka oznaczona Riemanna, interpretacje geometryczna całki, całka górna i dolna, twierdzenie o wartości średniej, własności całki oznaczonej,
 • Wykład 10: dokończenia poprzedniego tematu, całka niewłaściwa, zastosowanie całki oznaczonej,
 • Wykład 11: podsumowanie i uzupełnieniem poprzedniego tematu, kolejne zastosowanie całki, czyli liczenie powierzchni i objętości bryły obrotowej.

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X