Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Technologie Ochrony Środowiska

Autor: Karina Molfa

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 November 2009

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Wójcik, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Stronę internetową stworzono głównie z myślą o studentkach i studentach kierunków przyrodniczych, m.in. ochrony i inżynierii środowiska. Może jednak stanowić również pomoc naukową dla wszystkich zainteresowanych tematyką badania wód i gleb. Źródłem inspiracji jej powstania były sprawozdania z przedmiotu Technologii Ochrony Środowiska. Na stronie zamieszczono zbiór najbardziej przydatnych informacji, które dadzą solidne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych oraz będą przydatne podczas powtórek do egzaminu.
Zagadnienia tematyczne:

  • wskaźniki wody,
  • właściwości gruntów ilastych,
  • koagulacja i sedymentacja.

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X