Materiały wiążące i betony – vademecum magistra inżyniera

Autorzy: mgr inż. Ewelina Grabowska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 13 April 2010

Opis

Stronę internetową stworzono z myślą o tych, którzy mają w planach podjęcie doktoratu lub są aktualnie doktorantami; także dla tych, którzy poszukują inspiracji i nowych pasji. Adresowana jest także do osób odbywających w przeszłości studia I i II stopnia na innej niż Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uczelni, które zdecydowały się na kontynuację nauki na studiach III stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH o kierunku Technologia Chemiczna.
Zagadnienia tematyczne:
1. Wybrane wykłady z programu studiów inżynierskich i magisterskich, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
2. Instrukcja do samodzielnego laboratoryjnego oznaczenia zawartości wolnego wapna CaOw w spoiwach mineralnych, niezbędną w pracy badawczej doktoranta,
3. Angielska terminologia techniczna, stanowiąca uzupełnienie wiedzy magistra inżyniera z tematyki technologii materiałów budowlanych, pomocna przy redagowaniu artykułów do czasopism zagranicznych,
4. Materiały do pobrania: zdjęcia kruszyw używanych w laboratorium betonu i prezentacje stanowiące wprowadzenie do modułu specjalistycznego “Technologia betonu”, dla studentów V roku WIMiC o kierunku Technologia Chemiczna.

Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X