Matlab the language of technical computing

Autor: Dorota Jeleń
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 November 2009

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Stęgowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Na stronie znajdują się informacje przekazywane studentom w trakcie zajęć z informatyki nt. toolbox MATLAB’a z zakresu obliczeń matematycznych (The Symbolic Math Toolbox). Dodatkowo zamieszczono kilka innych, przydatnych w pisaniu programów funkcji i komend MATLAB’a.

Szczegółowe zagadnienia tematyczne:

  • Tworzenie obiektów symbolicznych,
  • Różniczki, całki, granice, sumy, szeregi Tylora,
  • Uproszczenia i przekształcenia wyrażeń algebraicznych,
  • Rozwiązywanie równań algebraicznych,
  • Rozwiązywanie równań różniczkowych,
  • Transformaty: Laplace’a, Fourier’a.

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X