Nadprzewodniki – kurs internetowy

Autor: Mirosław Stygar
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 6 December 2012

Opis

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Strona jest próbą uzupełnienia wiedzy studentów I roku uczęszczajacych na zajęcia z chemii ciała stałego.
Znajdziesz tutaj informacje dotyczące materiałów nadprzewodzących, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wysokotemperaturowe nadprzewodniki ceramiczne.
Kurs internetowy przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego i ma na celu nakreślenie problematyki związanej z tą niezwykle istotną dziedziną nauki.

Zagadnienia tematyczne:

Strona w 2012 r. zajęła II miejsce w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X