Nanostrukturyzacja

Autor: Michał Prokop, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 9 May 2019

Opis

Opiekun naukowy: mgr Krzysztof Grochot, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Film prezentuję nanostrukturyzację dwuetapową próbki krzemowej, na której napylono za pomocą sputteringu magnetronowego warstwę wolframu i kobaltu. W pierwszym etapie zastosowano technikę litografii elektronowej, w drugim litografię optyczną do otrzymania cienkowarstwowych układów magnetycznych.

Omówiono proces nanostrukturyzacji – proces, w którym na przygotowanym podłożu otrzymujemy określony układ elementów w skali nanometrycznej. Układy tego typu znajdują szerokie zastosowanie w elektronice. Strukturyzacja z wykorzystaniem litografii optycznej jest najpopularniejszym procesem otrzymywania układów scalonych. Procesy przeprowadzane są w pomieszczeniach zwanych clean roomami. Zarezentowaną strukturyzację próbki wykonano w Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. W procesie uzyskano układy do pomiaru właściwości magnetycznych.

Film w 2019 r. brał udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

X