e-Fizyka: Podstawy Fizyki

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Jan Żukrowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Licencja CC BY-NC-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 15 February 2023

Opis

Kurs “e-Fizyka” to internetowy kurs z fizyki opracowany we współpracy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH i Centrum e-Learningu AGH. Przeznaczony jest do samodzielnego studiowania fizyki. Materiały kursu zostały zaprojektowane w taki sposób, że mogą być wykorzystywane samodzielnie w systemie kształcenia na odległość oraz jako materiał pomocniczy w kursach prowadzonych systemem mieszanym (stacjonarnie i na odległość). Oprócz tekstu podstawowego – zawierającego między innymi definicje, twierdzenia, komentarze – w rozdziałach umieszczono również ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Prezentowane materiały są ilustrowane prostymi animacjami komputerowymi oraz bardziej rozbudowanymi programami (symulacjami komputerowymi). W tekście umieszczono aktywne odnośniki, które pozwalają na przejście do dodatkowego materiału stanowiącego rozszerzenie i uzupełnienie kursu podstawowego.

Kurs opracowano z przeznaczeniem do samodzielnego studiowania fizyki w ramach studiów zaocznych AGH w systemie Otwartej Edukacji Niestacjonarnej.

X