System UNIX

Autor: Aleksandra Przybyło
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 November 2009

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Jerzy Karczewski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Strona internetowa poświęcona jest tematyce przedmiotu System Unix, prowadzonego na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Przedstawiono tu zagadnienie systemu operacyjnego Unix w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy studentom i innym zainteresowanym.

Materiał podzielono na dwie części:

  • polecenia, jakimi operuje się w systemie Unix (operacje na plikach, na katalogach, prawa dostępu, redyrekcje i potoki, procesy, wyszukiwanie),
  • skrypty (sh, awk, sed).

Dodatkowo znajdziesz tu informacje zw. z historią powstania systemu Unix oraz nt. X Window System.

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X