Wybrane aspekty analizy i kształtowania akustyki pomieszczeń

Autor: Aleksandra Pyzik
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 13 April 2010

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Adam Pilch, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Zarówno w dziedzinie sztuki jak i komunikacji, dźwięk pełni bardzo ważną rolę, często będąc nie tylko dopełnieniem wrażeń wizualnych, lecz podstawową formą przekazu. Dotarcie do grona odbiorców, np. podczas koncertu, spektaklu czy wykładu, wymaga posługiwania się dźwiękiem o najwyższej jakości. Znaczący wpływ na odbiór prezentowanych treści ma szeroko rozumiana akustyka sali koncertowej, teatralnej, czy audytoryjnej, w której odbywa się dane wydarzenie. Poddana subiektywnej ocenie wykonawców lub widowni, akustyka pomieszczenia bywa określana jako „dobra” lub „zła”, jednak dla wielu użytkowników sprecyzowanie swojego stanowiska jest problematyczne, zależy ono bowiem od wielu czynników związanych ze zjawiskiem rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniu oraz osobistych preferencji. W celu oceny jakości dźwięku docierającego do słuchacza wykonuje się więc pomiary wielkości fizycznych, których analiza ma przełożenie na subiektywne odczucia widowni. Kształtowanie akustyki dostosowanej do funkcji pomieszczenia jest natomiast złożonym procesem, który powinien zostać rozpoczęty już na etapie projektu architektonicznego. Równie istotne jest wykończenie pomieszczenia poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, znacząco wpływających na jakość docierającego do słuchaczy dźwięku, a co za tym idzie odbiór prezentowanych treści.

Niniejsza praca jest próbą opisu najważniejszych zjawisk zachodzących w zamkniętych pomieszczeniach, technik wykorzystywanych w procesie kształtowania akustyki sal oraz elementów oceny jakości akustycznej wnętrz o różnym przeznaczeniu.

Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X