Badania pirotechnicznych mas zapalczych

Autorzy: Paweł Gloc, Marta Hetmańska, Konrad Słowiński
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 14 września 2020

Opis

Opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Barański, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Wyroby pirotechniczne służą do wytwarzania ciepła, światła, dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku reakcji chemnicznej. Znalazły zastosowanie do celów cywilnych oraz wojskowych (fajerwerki, napalm wojskowy, wytwarzanie dymu w celach sygnalizacyjnych, maskujących, widowiskowych, napędzania rakiet nośnych).

Film prezentuje efekty doświadczeń prowadzonych w ramach badań mas pirotechnicznych. Badaniu poddano próbkę pirotechniczną 1,0BM (10% krzemu, 90% tlenku bizmutu) i 4,0BM (40% krzemu, 60% tlenku bizmutu) w celu oceny mas pirotechnicznych pod kątem możliwości ich zastosowania w konstrukcjach zapalników górniczych.

Zakres przeprowadzonego badania:

  1. Badanie procesu spalania w stanie nasypowym na „łyżeczce do spalań”,
  2. Badanie prędkości spalania w stanie nasypowym w „łódeczkach laboratoryjnych”,
  3. Badanie przenoszenia spalania w stanie zagęszczonym w tulejkach,
  4. Badanie inicjacji spalania w stanie nasypowym od zapalnika pirotechnicznego.

Doświadczenia wykazały zdolność prezentowanych mas pirotechnicznych do zapalania i przenoszenia ciepła niezależnie od zastosowanego źródła impulsu.

Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

Pobierz

Otwarte Zasoby Edukacyjne w portalu Open AGH są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Opinie

Na razie brak oceny zasobu.

Oceń jako pierwszy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X