Rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej

Edyta Brzychczy – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH,
Joanna Jakóbczyk – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH,
Piotr Janus – Centrum Spraw Studenckich AGH,
Agnieszka Chrząszcz, Kamila Gandecka – Centrum e-Learningu AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 27 stycznia 2023

Opis

Wzrost obecności i znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ściśle związany z zagadnieniem rozwijania szczególnych umiejętności, które ułatwią każdemu z nas funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym.

Kryzys pandemii ukazał, że umiejętności te – określane jako kompetencje cyfrowe – są niezbędne m. in. w dziedzinie edukacji, szczególnie w zakresie transformacji i aktualizowania procesu nauczania względem zachodzących zmian.

Z nagrania dowiesz się m.in.:

  • jak wspierać rozwój zawodowy kadry akademickiej w obszarze umiejętności cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się,
  • jakie czynniki sprzyjają, a jakie blokują wdrażanie strategicznych zmian w zakresie doskonalenia cyfrowego dydaktyków,
  • czy i w jakim stopniu podejście oparte na współpracy umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego rozwój w erze cyfrowej.
Polecamy Państwa uwadze również materiały:
Competencies for Universities – using Technology in Education,

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X