Wybrane metody nauczania

Autorka kursu:
dr inż. Marta Ciesielka
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 27 stycznia 2022

Opis

W ramach kursu omówiono cztery najczęściej stosowane metody nauczania:

    • wykład,
    • pogadankę,
    • dyskusję,
    • kierowanie obserwacją.

Każdy moduł poświęcony jest wybranej metodzie nauczania i zawiera: wprowadzenie do metody, zagadnienia związane z przygotowaniem zajęć z wykorzystaniem danej metody, uwagi dotyczące prowadzenia zajęć daną metodą, informacje o charakterze praktycznym, oraz dodatkowe materiały rozszerzające tematykę.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków nauczycielskich, doktorantów, nauczycieli, a także wszystkich tych, którzy uczą lub są zainteresowani edukacją.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X