Elementy geofizyki ogólnej

Autorka kursu:
dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 5 January 2021

Opis

Kurs obejmuje wybrane fragmenty zajęć Geofizyka ogólna, które autorka od lat prowadzi dla studentów 1 roku Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zawiera materiały i ćwiczenia dotyczące pola siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi.

Kurs Elementy geofizyki ogólnej jest podzielony na trzy sekcje:

  1. REFERATY – zawiera kilka pomysłów e-tywności pokazujących w jaki sposób można zaangażować całą grupę w referat, który został przygotowany przez pojedynczego studenta;
  2. GRAWIMETRIA;
  3. MAGNETOMETRIA.

Kurs został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X