Jak wygrać w rodzinną grę nie licząc na łut szczęścia?

Autor: Michał Miętus
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 6 May 2019

Opis

Opiekun naukowy: dr hab. Rafał Kapica, Wydział Matematyki Stosowanej

Prosta, rodzinna gra, polegająca na rzucaniu pudełkiem zapałek i przypisywaniu odpowiedniej liczby punktów za rzuty, stała się inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: lepiej ryzykować, czy lepiej grać bezpiecznie?
Aby odpowiedzieć na pytanie i opracować odpowiedni kod postępowania w pierwszej kolejności przygotowany został diagram blokowy, ilustrujący przejście przez przykładową rundę gry.
W filmie omówiono pojęcia: wartości oczekiwanej (czyli teoretyczną średnią zmiennej losowej), prawdopodobieństwa a posteriori, współczynnika ryzyka. W doświadczeniu wykorzystano program komputerowy do odtworzenia zależności wygranej rundy od współczynnika ryzyka w kolejnych symulacjach. Dzięki temu uzyskano wykres, przedstawiający średnią wszystkich wygranych rund dla poszczególnych współczynników ryzyka. Na podstawie analizy wydedukowano, że prawdopodobnie wygrana w grze nastąpi szybciej, jeśli nie będzie podejmowane ryzyko. Takie twierdzenie można wysnuć na podstawie matematycznej analizy, ale czy autor jednoznacznie zaleca wybór tej taktyki? Sprawdźcie.

Film w 2019 r. zajął I miejsce w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

X