Nanomateriały

Autorzy: Anna Szot, Krzysztof Pańcikiewicz
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 November 2010

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Agnieszka Kopia, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Zawarte na stronie treści poruszane są w większym lub mniejszym stopniu na wielu przedmiotach na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, w szczególności jednak na przedmiocie o tej samej nazwie.
Ze względu na bogactwo tematu zasygnalizowano jedynie istnienie pewnych zagadnień, tworząc niejako podstawowe kompendium wiedzy o nanomateriałach.
Zagadnienia tematyczne: przykłady nanomateriałów i ich zastosowań, technologie wytwarzania, metody badań.

Autorzy strony są członkami Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Powierzchni i Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców.

Strona brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X