Badania operacyjne

Autor: Bartłomiej Juszczyk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2009

Opis

Opiekun naukowy: dr hab. inż Konrad Wala, prof. AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH

Strona internetowa jest zbiorem materiałów pomocnych w ćwiczeniach obliczeniowych z badań operacyjnych. Materiały zostały opracowane na podstawie ćwiczeń tablicowych i wykładów z tego przedmiotu – zajęć prowadzonych na II semestrze II roku kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X