Fizyka – podręcznik

Autor: Zbigniew Kąkol
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 9 lutego 2023

Opis

Podręcznik „Fizyka” to cykl wykładów z Fizyki, (w formacie PDF), które autor wykorzystuje (w różnym zakresie) w ramach kursów z Fizyki Ogólnej na różnych wydziałach AGH.
Podręcznik został opracowany z przeznaczeniem zarówno do samodzielnego studiowania fizyki w kursach prowadzonych systemem stacjonarnym jak i w systemie kształcenia na odległość.
Wykłady zostały pogrupowane w MODUŁY (łącznie 11 modułów). Każdy moduł kończy się podsumowaniem, po którym znajdują się materiały dodatkowe, rozwiązania ćwiczeń oraz test kontrolny.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X