Informatyka – Visual Basic for Applications

Autorzy: Mirosław Stygar, Wojciech Skibiński
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Licencja CC BY-NC-SA 2.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 13 kwietnia 2010

Opis

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż Zbigniew Grzesik, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Strona powstała z myślą o studentach II-go roku Inżynierii Materiałowej studiujących na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
Tematyka przedmiotu „Informatyka” to przede wszystkim zagadnienia związane z algorytmiką oraz programowaniem w Visual Basic for Applications. P
omimo jej dużej przydatności i szeregu praktycznych zastosowań nie doczekała się prostego i zwięzłego ujęcia w formie książkowej ani elektronicznej. Autorzy serwisu zebrali informacje, tak aby były czytelne, praktyczne i pomocne w trakcie nauki.

Strona w 2014 r. zajeła II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X