Jak przetrwać laborki?

Autorzy: Oliwia Ligęza, Jakub Sabola, Dawid Dunikowski
Wydział Energetyki i Paliw AGH

Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 6 maja 2019

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Czuma, Wydział Energetyki i Paliw AGH

Przedstawiono zasady pracy studentów w laboratorium dotyczące odzieży ochronnej, zapoznania z instrukcją wykonania ćwiczenia, sprawdzania wyposażenia stanowiska pracy, sposobu przygotowania i odmierzania substancji i próbek, miareczkowania, sporządzania notatek, sposobu postępowania z odpadami chemicznymi i stałymi, czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Film w 2019 r. brał udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

X