Materiały wybuchowe – teoria, badania i doświadczenia

Autorzy: Kamil Szufnara, Marta Hetmańska, Bartosz Balcer, Przemysław Węgrzyn, Tymoteusz Bednarski
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 16 listopada 2017

Opis

Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Dworzak, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Materiały wybuchowe posiadają szereg zastosowań do celów cywilnych. W Polsce 99% materiałów wybuchowych wykorzystywanych jest w górnictwie. Z tego powodu na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH od 1974 r. działa Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych ze stacją naukowo-dydaktyczną w Regulicach, gdzie studenci mogą zgłębiać wiedzę praktyczną i przeprowadzać badania. W filmie zaprezentowano doświadczenia studentów wykonane w stacji.
Zagadnienia tematyczne:

  • część teoretyczna: definicja i rodzaje materiałów wybuchowych,
  • część praktyczna: próba spalania materiałów wybuchowych, określenie względnej zdolności materiałów wybuchowych do wykonania pracy, ustalenie średnicy krytycznej (czyli najmniejszej średnicy ładunku, przy której każdorazowo nastąpi detonacja), próba inicjacji saletrolu zapalnikiem elektrycznym, detonacja ładunku osiowo-kierunkowego i kształtki trotylowej, konstruowanie sieci strzałowej, inicjowanie systemem nieelektrycznym oraz inicjowanie systemem elektrycznym.

Film w 2017 r. zajął II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

X