Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej

Zespół Centrum e-Learningu AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 29 stycznia 2010

Opis

Przewodnik jest rezultatem trzyletniej pracy we współfinansowanym przez Komisję Europejską projekcie badawczym iCamp, którego celem było promowanie innowacyjnych praktyk edukacyjnych w europejskim szkolnictwie wyższym.

Na gruncie polskim edukacja stawia na nowe narzędzia. Coraz więcej projektów edukacyjnych bazuje na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, które efektywnie wspierają proces nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie zagościły także na stałe w praktyce wielu uczelni. W polskim ustawodawstwie dotyczącym kształcenia na poziomie wyższym, e-learning jest już uznaną formą kształcenia. Według nowelizacji Rozporządzenia ws kształcenia na odległość uczelnia możne wprowadzić formy kształcenia on-line w wymiarze nie wyższym niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć, z wykluczeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.

Przewodnik powstał oryginalnie w wersji angielskojęzycznej. W obliczu faktu, że oprogramowanie społecznościowe jest już stałym elementem Internetu, coraz głębiej przenikającym do polskiego środowiska edukacyjnego, przewodnik został przetłumaczony i zaktualizowany przez pracowników Centrum e-Learningu AGH.

X