Petrografia skał magmowych

Autorzy: Julia Zdera, Adam Włodek
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2009

Opis

Opiekun naukowy: dr Krzysztof Dudek, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Treść i układ strony internetowej odpowiada treści ćwiczeń oraz wykładów prowadzonych z zakresu przedmiotu Petrografia na kierunkach Geologia i Górnictwo, Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska.

Zagadnienia tematyczne:

  • informacje wstępne na temat szeroko pojętego magmatyzmu, minerałów skałotwórczych skał magmowych oraz budowy wewnętrznej skał magmowych,
  • informacje dotyczące części praktycznej przedmiotu, czyli rozpoznawania skał magmowych pod mikroskopem.

Strona w 2015 r. zajęła III miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X