Podstawy programowania w języku C

Autor: Mikołaj Moryto
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2009

Opis

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Strona internetowa zawiera:

 • wykłady prof. dr hab. inż. Tomasza Zielińskiego (Wprowadzenie do języka C, Problem->algorytm->program – proste zadania matematyczne, Funkcje i algorytmy rekurencyjne, Algorytmy sortowania elementów zbioru, Statyczne i dynamiczne struktury danych),
 • programy z wykładów,
 • omówienie dodatkowych programów:
  Podstawy języka C,
  Instrukcje sterujące programem, pętle,
  Zmienne, typy danych,
  Tablice, napisy,
  Wskaźniki,
  Funkcje,
  Operacje na plikach,
  Struktury danych.

Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X