Prowadzenie szkoleń – zagadnienia wybrane

Łucja Kapralska
Wydział Humanistyczny AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 18 października 2019

Opis

Materiał został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Przedstawione zagadnienia obejmują następującą tematykę: typy szkoleń, szkolenia jako forma edukacji osób dorosłych, trener jako istotny element procesu szkoleniowego, cykl szkoleniowy i jego przebieg, metody szkoleniowe.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

X