Przedsiębiorczość

Joanna Pyrkosz-Pacyna
Wydział Humanistyczny AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 2 października 2019

Opis

Materiał został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przedstawione zagadnienia obejmują następującą tematykę: definicje przedsiębiorczości, intencja przedsiębiorcza, sukces przedsiębiorczy, innowacyjność, przedsiębiorca (potrzeba autonomii, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, motywacja osiągnięć, pewność siebie i optymizm, wytrwałość, podejmowanie ryzyka, odporność na stres).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

X