Sedymentologia – materiały pomocnicze do ćwiczeń (cz. 1)

Autor: Piotr Strzeboński
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 24 marca 2010

Opis

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z sedymentologii (tekst) – cz. 1 (zarys problematyki) opracowano dla celów dydaktycznych na podstawie wybranej literatury.
Zagadnienia tematyczne:
1. Analiza granulometryczna,
2. Analiza paleotransportu materiału okruchowego,
3. Sedymentologiczna analiza litofacjalna (sedymentacja fliszowa),
4. Sedymentacja węglonośna.

X