Sedymentologia – materiały pomocnicze do wykładów (cz. 1)

Autor: Piotr Strzeboński
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 24 marca 2010

Opis

Materiały pomocnicze do wykładów z sedymentologii (tekst) – cz. 1 (zarys problematyki) opracowano dla celów dydaktycznych na podstawie
wybranej literatury.
Zagadnienia tematyczne:

 1. Źródła energii procesów na ziemi,
 2. Procesy geologiczne,
 3. Procesy sedymentacyjne,
 4. Materiał skał osadowych,
 5. Typy osadów,
 6. Klasyfikacja procesów sedymentacyjnych,
 7. Czynniki środowiskowe,
 8. Energia procesów sedymentacyjnych,
 9. Zależność procesów sedymentacji od diastrofizmu,
 10. Wpływ klimatu na sedymentację,
 11. Znaczenie biosfery w sedymentacji,
 12. Parametry fizyczne i chemiczne sedymentacji,
 13. Czas a sedymentacja,
 14. Sedymentologiczne kierunki badawcze,
 15. Modelowanie procesów sedymentacyjnych,
 16. Transport materiału ziarnowego,
 17. Teksturalne cechy osadów,
 18. Sruktury sedymentacyjne,
 19. Środowiska sedymentacyjne.
X