Technika satelitarna w geofizyce

Autor: Michał Górka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2009

Opis

Praca została wyróżniona (4 miejsce) w konkursie „Notatki w Internecie” (edycja 2003).

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Zofia Mortimer, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Na stronie internetowej omówiono przykładowe zastosowania techniki satelitarnej w badaniach Ziemi. Teledetekcja (przy użyciu fotografii, skanerów, telewizji, radiometrów, radarów i innych) oraz system GPS mają zastosowanie w ww. działach geofizyki. Większość zamieszczonych tu materiałów jest streszczeniem prac różnych autorów, których nazwiska wraz z odnośnikami do literatury umieszczone są poniżej każdego zacytowanego fragmentu.
Materiał stanowi uzupełnienie wiadomości z przedmiotów Fizyka Ziemi oraz Geofizyka ogólna realizowanych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X