Zwilżalność powierzchni

Autorka kursu:
dr hab. Ewa Rudnik
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 27 stycznia 2022

Opis

Kurs e-learningowy „Zwilżalność powierzchni” jest adresowany do studentów, doktorantów i nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami z zakresu inżynierii powierzchni.
Powierzchnie silnie lub słabo zwilżalne przez wodę i/lub inne ciecze to innowacyjne rozwiązania inspirowane naturą. Stanowią one nie tylko fascynujący obszar badań naukowych, ale są także źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich.
Celem kursu jest omówienie istoty zwilżalności, zapoznanie z metodami badawczymi, sposobami otrzymywania powierzchni o specyficznych cechach chemiczno-morfologicznych dla różnorodnych zastosowań praktycznych oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do projektowania materiałów o niezwykłej zwilżalności.

Kurs omawia problematykę zwilżalności materiałów przez wodę oraz inne ciecze (polarne i niepolarne). Składa się z pięciu części:

  • Podstawy teoretyczne,
  • Metody badań zwilżalności powierzchni,
  • Powierzchnie superhydrofobowe i superhydrofilowe,
  • Powierzchnie superoleofobowe i superoleofilowe,
  • Powierzchnie (super)omnifobowe i (super)omnifilowe.

Dodatkowo, zamieszczony został słowniczek terminów naukowych (polsko-angielski/angielsko-polski).

Kurs zawiera elementy do samodzielnej nauki (lekcje, quizy) oraz przeznaczone do realizacji w ramach współpracy zespołowej (ćwiczenia), w czasie których rozwijane są dodatkowe kompetencje uczestników zajęć (np. cyfrowe, medialne, kreatywność i krytyczne myślenie).

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X