e-Chemia – chemia ogólna

Autorzy: Jacek Banaś, Wojciech Solarski
Wydział Odlewnictwa AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 14 April 2010

Opis

Podręcznik „Chemia Ogólna” jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu technicznym inżynierskim i magisterskim. Kurs obejmuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć chemicznych, budowy materii, związków i reakcji chemicznych, głównych procesów fizykochemicznych. Opanowanie materiału ujętego w podręczniku umożliwia dalsze studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki geologiczne, metalurgia, ochrona środowiska itp.

Podręcznik może być również źródłem wiedzy uzupełniającej dla inżynierów wielu specjalności.
Kurs chemii ogólnej objęty podręcznikiem został podzielony na 9 rozdziałów obejmujących podstawowe dziedziny chemii:

  • Budowa materii,
  • Stany skupienia materii,
  • Typy nieorganicznych związków chemicznych i ich nomenklatura,
  • Kinetyka i statyka chemiczna,
  • Reakcje chemiczne,
  • Chemia roztworów,
  • Elektrochemia,
  • Elementy chemii organicznej i chemii polimerów,
  • Zanieczyszczenia i ochrona środowiska.

Większość rozdziałów zawiera przykłady zadań i obliczeń chemicznych.

X