Geodezja I [zasoby wspomagające wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Geodezja]

Autor kursu:
dr inż.  Mikołaj Skulich
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 5 September 2023

Opis

Geodezja I to zasoby wspomagające wykłady i ćwiczenia z przedmiotu geodezja. Zbiór dedykowany jest wszystkim osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z geodezją – zarówno studentom pierwszego roku studiów inżynierskich, jak również studentom wyższych lat – stanowi bowiem dobrą bazę dla celów powtórzenia materiału z tego zakresu.

Geodezja I może być również zachętą dla kandydatów na studia tego kierunku – osób, które chciałyby dowiedzieć się czym zajmuje się ta dziedzina nauki.

Tematyka

Zasób podzielony jest tematycznie na zagadnienia mające na celu przybliżenie podstawowych czynności pomiarowych stosowanych w geodezji oraz ich późniejszego opracowania pod względem interpretacyjnym i obliczeniowym. Dodatkowo można w nim znaleźć informacje na temat polowego sprawdzenia, wykorzystywanego w pomiarach, sprzętu geodezyjnego.

Materiały przygotowane są tak, aby w sposób jasny i czytelny zapoznać wszystkich z podstawowymi geodezyjnymi technologiami pomiarowymi, ze sposobami zbierania terenowej dokumentacji oraz z opracowywaniem wyników tychże pomiarów.

Każdy dział tematyczny zawiera informacje teoretyczne, będące przedmiotem wykładów z zakresu Geodezji I oraz przykłady praktyczne – opisowe i obliczeniowe – obejmujące zakres prowadzących z tego przedmioty zajęć ćwiczeniowych. Przy zagadnieniach obliczeniowych przedstawiane są przykładowe rozwiązania omawianych zadań.

Zagadnienia

 • Przeliczanie jednostek
 • Czynności przygotowawcze i sprawdzanie tachimetru
 • Pomiar kątów poziomych
  – metoda zwykła,
  – metoda kierunkowa,
 • Pomiar szczegółów terenowych
  – metoda biegunowa,
  – wyznaczanie stałej orientującej,
  – przykładowe obliczenie stałej orientującej,
  – tachimetria,
  – kodowanie pikiet.
 •  Rachunek współrzędnych
  – teoria,
  – obliczenia.
 • Wyznaczenie pola powierzchni
  – teoria,
  – obliczenia.
 • Przybliżone wyrównanie ciągu poligonowego
 • Godła PL-2000
 • Niwelacja geometryczna
  – sprawdzenie niwelatora,
  – przybliżone wyrównanie.

 

_______

Fot.: Artur Wójcik (AGH)

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X