Jak liczna próba pozwala wyciągnąć poprawne wnioski o populacji?

Autor: Szymon Stryczek
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 19 February 2019

Opis

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Lucjan Janowski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Warunkiem wyznaczenia poprawnej wielkości próby jest wyznaczenie grupy reprezentatywnej. Dobór osób do badania nie może być losowy. Badana grupa musi reprezentować osoby, mogące udzielić poprawnych odpowiedzi.
W filmie przedstawiono sposób i wzór wyliczenia minimalnej liczebności próby populacji wybranej do badania. Ankietowani wyselekcjonowani do grupy reprezentatywnej powinni reprezentować maksymalnie różnorodnych respondentów losowanych z równym prawdopodobieństwem. To badanie grupy reprezentatywnej pozwala wyciągnąć poprawne wnioski o populacji.
Istnieje również możliwość przeprowadzania badania na próbie niereprezentatywnej (np. sonda uliczna, ankieta w internecie) – pozwala  to zaobserwować pewne tendencje, ale nie daje informacji o całej populacji.

Strona w 2019 r. brała udział w konkursie “Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

X