Język R i uczenie maszynowe

Autor: Patryk Kiepas
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2015

Opis

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Strona zawiera podstawowe wiadomości dotyczące języka R i uczenia maszynowego. Materiał został podzielony na dwie części.
Część pierwsza jest wprowadzeniem w świat języka R. Znajdują się tu zwięzłe opisy najczęściej używanych pojęć w świecie R, zilustrowane kodem języka R. Zakres materiału obejmuje przygotowanie środowiska R, prace z danymi oraz wizualizację danych. Wymagana jest od czytelnika znajomość podstaw programowania w tym pojęć takich jak zmienna, pętla czy funkcja.
Druga część jest krótkim wprowadzeniem do uczenia maszynowego. Znajduje się tu wprowadzający wykład, opisujący podstawowe pojęcia uczenia maszynowego. Zaprezentowano tu również przykłady konkretnych problemów do rozwiązania. Zakres materiału obejmuje opis składników uczenia maszynowego, tworzenie i uruchamianie eksperymentów oraz ewaluację stworzonych rozwiązań. Od czytelnika wymagana jest tylko znajomość podstaw języka R.

Strona w 2015 r. zajęła I miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X