Kurs zerowy z matematyki

Autorki kursu:
dr Grażyna Krech, mgr Ewelina Zalot
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 27 stycznia 2022

Opis

Kurs e-learningowy składa się z interaktywnych książek oraz quizów, w których zawarta jest kompletna wiedza z zakresu przekształceń wykresów funkcji, funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych. Kurs podzielony jest na trzy moduły.

Pierwszy moduł zawiera wiadomości o funkcjach wykładniczych i logarytmicznych. Student będzie miał okazję do przypomnienia sobie własności działań na potęgach i logarytmach, jak i do obserwacji przekształceń wykresów funkcji.

Moduł drugi dotyczy funkcji trygonometrycznych i ich podstawowych własności. Z książki „Koło trygonometryczne i zastosowania funkcji trygonometrycznych” student dowie się jak powiązać znane pojęcia sinusa i cosinusa kąta ostrego w trójkącie prostokątnym z funkcjami sinus i cosinus. Dowie się też jak wyglądają funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych.

Quizy umieszczone w obu modułach pomogą studentom opanować sztukę rozwiązywania równań i nierówności wykładniczych, logarytmicznych oraz zweryfikować swoją wiedzę o funkcjach trygonometrycznych. Pytania w testach są pytaniami wielokrotnego wyboru, co oznacza, że wśród odpowiedzi jest co najmniej jedna poprawna odpowiedź.

W obu modułach znajdują się też zastosowania funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Trzeci moduł jest krótkim podsumowaniem w formie zabawy.

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X