Programowanie w języku C++

Autor kursu:
dr inż. Paweł Kłeczek
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Licencja CC BY-SA 4.0

Data ostatniej modyfikacji: 1 marca 2022

Opis

Kurs pozwoli ci:

  • poznać podstawowe zasady i dobre praktyki tworzenia programów komputerowych w paradygmacie programowania zorientowanego na obiekty (object-oriented programming, OOP) na przykładzie języka C++, w oparciu o jeden z najnowszych stosowanych obecnie standardów (tzw. standard C++14),
  • nauczyć się efektywnie wykorzystywać funkcjonalności udostępnianej przez bibliotekę standardową języka C++,
  • poznać dobre praktyki programistyczne i zasady inżynierskie (DRY, KISS, YAGNI itd.).

W ramach każdego omawianego zagadnienia do wykonania są ćwiczenia programistyczne, do których zamieszczono też wzorcowe rozwiązania. Zaleca się, aby z jednej strony nie korzystać z nich przed samodzielnym rozwiązaniem zadania, a z drugiej – porównać swoje (działające) rozwiązanie z rozwiązaniem wzorcowym, aby upewnić się, że poprawnie zastosowało się wszystkie nowo poznane elementy języka i techniki programowania.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały już podstawy języka C. Dobrze zatem, aby osoba rozpoczynająca kurs:

  • umiała się już posługiwać zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE),
  • znała ideę korzystania z narzędzi do automatycznego generowania konfiguracji budowania projektu (np. CMake).

Pobierz

Zasób ten jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska

X