Teoria pasmowa własności elektronowych ciał stałych

Autor: Rafał Kosturek
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

 

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2009

Opis

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Zamieszczone materiały pochodzą z części wykładu fizyki ciała stałego prowadzonego na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (2002). Wykład prowadził dr hab. Andrzej Zięba dla studentów III roku specjalności fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa i fizyka komputerowa.

Zagadnienia tematyczne:

 • Co to jest teoria pasmowa?
 • Rozwiązanie równania Schrödingera dla potencjału periodycznego,
  • Funkcja falowa,
  • Własności wektora k,
  • Widmo energii elektronów,
 • Zapełnianie pasm przez elektrony. Metale i niemetale,
  • Zapełnienie stanów w pasmach przez elektrony,
  • Metal w teorii pasmowej,
  • Półprzewodniki i izolatory,
 • Komputerowe obliczenia ab initio struktury pasmowej,
  • Zasada samouzgodnienia,
  • Potencjał wymienno-korelacyjny,
  • Samouzgodnione obliczenia ab initio struktury elektronowej kryształu,
  • Rezultaty na przykładzie miedzi,
  • Rozszerzenia formalizmu: magnetyzm i efekty relatywistyczne,
 • Ewolucja struktury elektronowej pierwiastków układu okresowego w stanie krystalicznym,
 • Podsumowanie: możliwości i granice teorii pasmowej.

Na stronie znajduje się również słownik matematyczny polsko-angielsko i pytania testowe.

Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X