Vademecum inżyniera chemika

Autor: Ewelina Grabowska

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2015

Opis

Strona poświęcona jest wybranym działom chemii (zakładka „Wykłady”) oraz ubogacona w oznaczenia z analizy chemicznej cementu, do samodzielnego wykonania (zakładka „Laboratorium”). Każdy może sprawdzić swoje umiejętności poprzez rozwiązanie testów (zakładka „Testy”). Dla ułatwienia w tej samej zakładce do pobrania przykłady nazewnictwa związków organicznych, instrukcje do sporządzania roztworów wraz z obliczeniami i mini-tablice chemiczne. Dla bardziej dociekliwych w zakładce „Wykłady” znajdują się pliki dotyczące sprzętu laboratoryjnego, angielskiej terminologii związków chemicznych oraz słowniczek pojęć.
Zakładka wykłady tematyka:

  • chemia ogólna i nieorganiczna,
  • chemia fizyczna,
  • chemia ciała stałego,
  • chemia organiczna,
  • chemia analityczna,
  • analiza instrumentalna.

Strona w 2015 r. brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X