Współczesne metody konserwacji budownictwa zabytkowego

Autorzy: Agnieszka Defus, Paweł Proficz
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Licencja CC BY-NC-SA 3.0 PL

Data ostatniej modyfikacji: 23 listopada 2010

Opis

Opiekun naukowy: dr inż. arch. Tomasz Wieja, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Witryna internetowa obejmuje zagadnienia, które mogłyby być pomocne w realizacji przedmiotu „Współczesne metody konserwacji budownictwa zabytkowego” w ramach specjalności Geotechnika w Rewaloryzacji Zabytków na kierunku Budownictwo.

Treści zostały podzielone na trzy bloki tematyczne, obejmujące: podstawy teoretyczne konserwacji zabytków, technologię prac konserwatorskich oraz materiały dodatkowe dla studentów (test zaliczeniowy i projekt).

Stworzony materiał został dobrany na podstawie licznych fachowych pozycji literaturowych, prac naukowych oraz w szczególności artykułów specjalistycznych z możliwie aktualnych do uzyskania czasopism. Ponadto, wiadomości zawarte na stronie w dużej mierze opierają się na treściach wykładowych przedmiotu „Metody konserwacji budowli zabytkowych” prowadzonego przez dr inż. arch. Tomasza Wieję.

Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”. Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest na stronie http://notatki.cel.agh.edu.pl.

X